Laatste update: 6-5-2018

Hoe we omgaan met persoonsgegevens en welke cookies we plaatsen leggen we je graag uit. Hieronder eerst een korte versie die je in 2 minuten kunt lezen. Daaronder vind je de volledige en officiëlere versie.

In een notendop

Privacy. Soms bewaren wij gegevens, soms zijn het de partijen met wie we samenwerken. Wij gaan uiteraard zorgvuldig met gegevens zoals e-mail en namen om. Deze gegevens komen bij ons terecht als je bijvoorbeeld een contactformulier bij ons invult. Wij verkopen deze gegevens nooit en behandelen ze vertrouwelijk. Je kan altijd bij ons opvragen je gegevens te verwijderen. Je ontvangt alleen mail van ons als je daar expliciet toestemming om gegeven hebt.

Dit zijn de partijen waarmee we samenwerken. Uiteraard hebben wij het volledige vertrouwen in deze partijen. Deze partijen kunnen jouw gegevens opslaan op het moment dat je die bij ons opgeeft.

  • Freshdesk. Als je een mail naar ons verstuurd behandelen wij die via dit platform. Gegevens zoals je naam worden daar bewaard maar nooit langer dan nodig. Lees ook het privacybeleid op freshdesk.com.
  • Eventix. Als je een kaartje koopt voor een van onze events op onze website gaat dat via Eventix. Gegevens zoals je naam, adres, e-mailadres, geboortedatum en bankrekeningnummer worden dan door uitsluitend door hen veilig bewaard, nooit langer dan nodig. Ook zij zullen je nooit ongevraagd contacteren voor zaken die niet te maken hebben met je aankoop van een ticket bij ons. Lees ook het privacybeleid op eventix.io.
  • Intercom. Dit is ons live-chat systeem. Als je er voor kiest om je e-mailadres achter te laten, dan wordt deze gebruikt zodat we later weer contact op kunnen nemen om te zorgen dat jij antwoord krijgt op je vraag. Lees ook het privacybeleid op intercom.com.
  • Shopify. Onze webshop maakt gebruik van dit systeem. Als jij een aankoop doet zijn je ingevulde gegevens, bijvoorbeeld je naam, adres, e-mailadres en bankrekeningnummer uitsluitend om te zorgen dat jij je bestelde producten thuis ontvangt. Lees ook het privacybeleid op shopify.com.

Cookies. Cookies zijn kleine bestandjes die op je computer worden opgeslagen om te zorgen dat de site goed werkt, en om gedrag te analyseren zodat wij de website kunnen verbeteren. Wij plaatsen zelf geen cookies (behalve om te onthouden dat je cookies accepteert, ironisch), maar sommige plugins en apps die we op de site gebruiken van derden doen dat wel.

  • Analytische cookies. Deze geanonimiseerde cookies kunnen via onze site geplaatst worden door Google Analytics, Hotjar en/of Intercom. Met deze cookies kunnen we het gebruik van de website meten en zo weten waar we moeten verbeteren.
  • Marketing cookies. Om je via Facebook relevante advertenties kunnen laten zien gebruiken wij Facebook Pixel. Zo kun je bijvoorbeeld via Facebook een gerichtere advertentie te zien krijgen als je al eens onze site hebt bezocht.
  • Cookies voor kernfuncties. Zoals het onthouden van je cookie-voorkeur.

Mocht je vragen hebben omtrent ons beleid, neem contact op.

PRIVACYVOORWAARDEN & COOKIEBELEID

Prison Escape B.V. spant zich in om de privacy van gebruikers van haar website te beschermen. Lees de privacyvoorwaarden zorgvuldig door voordat u zich registreert, een bestelling plaatst of anderszins gebruik gaat maken van de producten en / of diensten bij Prison Escape.  www.prisonescape.nl.

Artikel 1. Definities

In deze privacyvoorwaarden worden de volgende definities gebruikt:

Prison Escape:
Prison Escape B.V.
Nassausingel 26
4811 DG Breda
Kvk-nummer: 62994530

Geldende Privacywetgeving:
Geldende privacywetgeving, inclusief de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna: AVG) en alle andere toepasselijke wetgeving met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens.

Klant:
Een bezoeker die zich registreert, een bestelling plaatst of anderszins gebruik gaat maken van de producten en / of diensten bij Prison Escape.

Overeenkomst:
De overeenkomst tussen een klant en Prison Escape betreffende de koop en levering van producten en diensten.

Persoonsgegevens:
Een persoonsgegeven is elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon die worden verwerkt door Prison Escape zoals beschreven in artikel 3 van onze privacy voorwaarden.

Privacyvoorwaarden:
De onderhavige privacyvoorwaarden.

Verwerking:
Een bewerking of een geheel van bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens of een geheel van de persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd via geautomatiseerde procedés, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op andere wijze ter beschikking stellen, aligneren of combineren, afschermen, wissen of vernietigen van gegevens.

Verwerkingsverantwoordelijke:
De natuurlijke persoon, rechtspersoon of ieder ander die of het bestuursorgaan dat, alleen of tezamen met anderen, het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt.

Verwerker:
Degene die ten behoeve van de verantwoordelijke persoonsgegevens verwerkt, zonder aan zijn rechtstreeks gezag te zijn onderworpen.

Website:
Met de website wordt verwezen naar de website: www.prisonescape.nl.

Websitebezoeker:
Met de websitebezoeker wordt naar diegene verwezen  welke op allerlei mogelijkheden gebruik maakt van de website van Prison Escape.

Artikel 2. Toepasselijkheid Privacyvoorwaarde

2.1 Deze privacyvoorwaarden zijn van toepassing op:

2.1.1 Iedere gebruiker van de website/webshop.
2.1.2 Leveranciers van producten en / of diensten aan Prison Escape.
2.1.3 Sollicitanten en voor Prison Escape werkzame medewerkers.

2.2 De website van Prison Escape bevat verwijzingen naar websites van derden (bijvoorbeeld hyperlinks, banners of buttons). Prison Escape is niet verantwoordelijk voor de naleving van de geldende privacywet- en regelgeving door deze partijen.

Artikel 3. Verwerking van Persoonsgegevens

3.1 Prison Escape verwerkt de volgende persoonsgegevens:

1.a Naam, adres, postcode, woonplaats en telefoonnummer
1.b Gegevens over de bestelling
1.c E-mailadres
1.d Apparaat
1.e IP-adres
1.f Betaalgegevens
1.g Verdere persoonsgegevens, afhankelijk van de aard van de relatie die Prison Escape met u heeft.

3.2 Deze of delen van de in artikel 3.1 beschreven persoonsgegevens worden verzameld door het aanvragen van een Prison Escape-nieuwsbrief, het registreren op de website/webshop, het plaatsen van een bestelling of door het anderszins gebruikmaken van de website.

3.3 Prison Escape zal de persoonsgegevens uitsluitend verwerken in overeenstemming met de geldende wetgeving.

3.4 Prison Escape zal uw persoonsgegevens alleen gebruiken, zoals beschreven in deze Privacyvoorwaarden.

Artikel 4. Doeleinden en rechtsgrond voor de verwerking

4.1 Prison Escape verzamelt en verwerkt uw persoonsgegevens uitsluitend voor de doeleinden die hieronder zijn gespecificeerd:

1.a Uitvoering overeenkomst: indien u besluit een bestelling te plaatsen worden uw persoonsgegevens door Prison Escape verwerkt ter uitvoering van de overeenkomst. Hieronder wordt onder meer begrepen het afhandelen van de betaling en het verzorgen van de evenementen. Er worden niet meer persoonsgegevens verwerkt dan strikt noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst (artikel 6 lid 1 sub b AVG).

1.b Communicatie: uw persoonsgegevens worden gebruikt om met u te communiceren over uw bestelling en u op de hoogte te brengen van zaken die van belang zijn voor gebruik van de website en het behandelen van eventuele klachten. Deze verwerking van persoonsgegevens is noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst (artikel 6 lid 1 sub b AVG) en / of voor een gerechtvaardigd belang dat Prison Escape nastreeft, namelijk om zijn normale bedrijfsvoering te verrichten (artikel 6 lid 1 sub f AVG).

1.c Marketingdoeleinden: uw persoonsgegevens worden gebruikt voor het versturen van nieuwsbrieven, actiemailing en / of inspiratiemails, indien u zich daarvoor heeft ingeschreven. Voor het benaderen via e-mail voor marketingdoeleinden van Prison Escape vraagt Prison Escape altijd voorafgaande uw toestemming, tenzij het gaat om aanbiedingen over soortgelijke producten die u heeft besteld. U heeft ten allen tijde de mogelijkheid om zich uit te schrijven voor mailinglijsten. Deze verwerking van persoonsgegevens is gebaseerd op toestemming (artikel 6 lid 1 sub a AVG) of is noodzakelijk voor een gerechtvaardigd belang dat Prison Escape nastreeft, namelijk voor het uitoefenen van marketingactiviteiten (artikel 6 lid 1 sub f AVG).

1.d Klantenservice: indien u gebruik maakt van de klantenservice worden uw persoonsgegevens gebruikt om u service te bieden. Deze verwerking van uw persoonsgegevens is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst (artikel 6 lid 1 sub b AVG), of is noodzakelijk voor een gerechtvaardigd belang dat Prison Escape nastreeft, namelijk om zijn normale bedrijfsuitvoering te verrichten (artikel 6 lid 1 sub f AVG).

1.e Sollicitatie: wanneer u solliciteert via onze website of per mail, kunnen uw persoonsgegevens door ons worden gebruikt om uw sollicitatie af te handelen. Deze verwerking van uw persoonsgegevens is noodzakelijk voor een gerechtvaardigd belang dat Prison Escape nastreeft, namelijk om mensen aan te nemen om voor Prison Escape te werken (artikel 6 lid 1 sub f AVG).

4.2 Indien Prison Escape voornemens is om de persoonsgegevens verder te verwerken voor een ander doel dan dat de persoonsgegevens zijn verzameld, verstrekt Prison Escape u vóór die verdere verwerking informatie over dat andere doel en alle relevante verdere informatie.

Artikel 5. Verwerkingen van persoonsgegevens door derden

5.1 Ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst met u kan Prison Escape aan haar partners persoonsgegevens verstrekken.

5.2 Prison Escape deelt met de volgende entiteiten Persoonsgegevens:

2.a Eventix B.V. (Ticket Service): als u een of meerdere tickets koopt voor een van onze evenementen op onze website verloop de bestelling via Eventix B.V. Gegevens zoals uw naam, adres, e-mailadres, geslacht, geboortedatum en bankrekeningnummer worden dan uitsluitend door Eventix veilig opgeslagen, nooit langer dan nodig. Ook zal u Eventix B.V. nooit ongevraagd contacteren voor zaken die niet te maken hebben met uw aankoop van een ticket van Prison Escape. Eventix B.V. genereert ook de tickets die als toegangsbewijs gelden, voor groepsaanvragen zullen wij de gegevens (namen & email bezoekers) invoeren welkeu verstrekt. Lees ook het privacybeleid op eventix.io

2.b The Rocket Science Group LLC (MailChimp, mailing list provider); Met dit systeem versturen wij onder andere de nieuwsbrief en de informatie mails voorafgaand het evenement.

2.c Shopify Inc. Onze webshop maakt gebruik van dit systeem. Wanneer u een aankoop doet worden de door u ingevulde gegevens, bijvoorbeeld uw naam, adres, e-mailadres en bankrekeningnummer uitsluitend verwerkt om te zorgen dat u uw bestelde producten thuis ontvangt. Lees ook het privacybeleid op shopify.com.

2.d Google Analytics, Prison Escape gebruikt slechts cookies van derden, ter verbetering van de kwaliteit en effectiviteit van de website. Hiervoor gebruikt Prison Escape Google Analytics, welke op privacy-vriendelijke wijze zijn ingesteld. Google Analytics verwerkt ten behoeve van Prison Escape de IP-adressen.

2.e Freshdesk, Inc.. Als u een mail naar ons verstuurd behandelen wij die via dit platform. Gegevens zoals uw naam en emailadres worden daar bewaard maar nooit langer dan nodig. Lees ook het privacybeleid op freshdesk.com.

2.f Intercom, Inc. Dit is ons live-chat systeem. Wanneer u er voor kiest om uw e-mailadres achter te laten, dan wordt deze gebruikt zodat we later weer contact op kunnen nemen om te zorgen dat u antwoord krijgt op uw vraag. Lees ook het privacybeleid op intercom.com.

5.3 Prison Escape deelt slechts persoonsgegevens van klanten en / of website gebruikers met derden, nadat zij met deze derden afspraken heeft gemaakt over de verwerkingen van persoonsgegevens. Op die manier zorgt Prison Escape ervoor dat de Verwerkers passende technische maatregelen treffen, de persoonsgegevens vertrouwelijk behandelen en de rechten van klanten en / of website gebruikers waarborgen.

Artikel 6. Beveiliging

6.1 Prison Escape neemt passende organisatorische en technische veiligheidsmaatregelen ter beveiliging van uw persoonsgegevens en om misbruik, verlies of wijziging daarvan te voorkomen.

6.2 Prison Escape bewaart uw persoonsgegevens op servers in Europa. Indien en voor zover Prison Escape persoonsgegevens opslaat bij partijen in landen die geen adequaat beschermingsniveau hebben, komt zij met deze partijen standaardbepalingen inzake gegevensbescherming overeen die door de Europese Commissie zijn vastgesteld.

Artikel 7. Bewaartermijnen

7.1 Prison Escape bewaart de persoonsgegevens van klanten en / of websitebezoekers niet langer dan strikt noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor zij deze persoonsgegevens verzamelt. Persoonsgegevens worden nooit langer bewaard dan vijf jaar, tenzij er een wettelijke verplichting voor bestaat om deze persoonsgegevens langer te bewaren.

7.2 U kunt Prison Escape verzoeken de persoonsgegevens eerder te verwijderen. Indien de persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor Prison Escape de persoonsgegevens heeft verzameld of anderszins heeft verwerkt, zal Prison Escape de persoonsgegevens verwijderen.

Artikel 8. Cookies

8.1 Om ervoor te zorgen dat de website goed werkt maakt Prison Escape gebruik van cookies.

8.2 Cookies zijn kleine stukjes informatie die door de browser worden opgeslagen op de computer van de websitebezoeker. Prison Escape gebruikt verschillende soorten cookies voor verschillende doeleinden.

2.a Functionele cookies: cookies die nodig zijn om de website goed te laten functioneren, onder andere cookies die nodig zijn om een account aan te maken.

2.b Analytische cookies: cookies die ervoor zorgen dat er inzicht verkregen kan worden in de wijze waarop websitebezoekers gebruikmaken van (onderdelen) van de website, zodat Prison Escape de website kan verbeteren en deze zo goed mogelijk aansluit bij hetgeen websitebezoekers interessant en belangrijk vinden. Prison Escape gebruikt de gegevens die verkregen worden door middel van deze cookies niet om op een individueel niveau het websitegebruik te bestuderen, maar enkel op een geaggregeerd niveau.

8.3 Prison Escape gebruikt slechts cookies van derden, ter verbetering van de kwaliteit en effectiviteit van de website. Zo gebruikt zij bijvoorbeeld Google Analytics, welke op privacy-vriendelijke wijze zijn ingesteld. Google Analytics verwerkt ten behoeve van Prison Escape de IP-adressen.

8.4 Voor zover wettelijk vereist geeft de websitebezoeker ondubbelzinnige toestemming voor het gebruik van cookies.

8.5 De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren. De websitebezoeker kan de browser zo instellen dat cookies worden uitgeschakeld of dat wordt aangegeven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies en diensten van zowel Prison Escape als van andere websites niet goed functioneren als cookies zijn uitgeschakeld.

Artikel 9. Social media

Prison Escape gebruikt plugins om verbinding te maken met diverse social media platformen. Door via deze plugins in te loggen op hun social media account kunnen websitebezoekers producten liken en delen met anderen. Prison Escape krijgt daarbij geen toegang tot het social media account en evenmin tot de persoonsgegevens van de websitebezoeker die zich op het social media bevinden.

Artikel 10. Toepasselijkheid van uw verplichting om gegevens te verstrekken

U bent niet verplicht om ons uw persoonsgegevens te verstrekken. Wanneer u deze informatie echter niet verstrekt, kunnen wij onze website niet voor u beschikbaar stellen, uw vragen beantwoorden en een overeenkomst met u aangaan. Persoonsgegevens die we noodzakelijkerwijs nodig hebben voor de bovengenoemde verwerkingsdoeleinden worden gemarkeerd als verplichte informatie door een “*” of een ander symbool.

Artikel 11. Uw rechten

11.1 U kunt Prison Escape ten allen tijde verzoeken om uw persoonsgegevens in te zien, te verbeteren, te rectificeren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen indien deze feitelijk onjuist zijn, onvolledig zijn of indien zij in strijd met een wettelijk voorschrift worden verwerkt. Voor zover de gegevensverwerking gebaseerd is op toestemming (zie hierboven), heeft u het recht om deze toestemming op elk moment in te trekken.

11.2 U kunt Prison Escape verzoeken om de persoonsgegevens die u zelf heeft verstrekt aan Prison Escape te verkrijgen in een gestructureerde en gangbare vorm, zodat u de gegevens kunt overdragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke. U heeft hier slechts recht op voor zover de verwerking berust op toestemming in de zin van artikel 6 lid 1 sub a AVG of artikel 9 lid 2 sub a AVG of indien het gaat op een verwerking die berust op de uitvoering van de overeenkomst als bedoeld in artikel 6 lid 1 sub b AVG en de verwerking via geautomatiseerde procedés wordt verricht.

11.3 Indien u van één van de in dit artikel genoemde rechten gebruik wenst te maken kunt u dit verzoek indienen bij de klantenservice van Prison Escape:

Kantooradres: Nassausingel 26, 4811 DG Breda
E-mailadres: info@prisonescape.nl
Telefoonnummer: +31 (0) 850653268

11.4 Prison Escape verstrekt u onverwijld en in ieder geval binnen één maand na ontvangst van het verzoek, informatie over het gevolg dat aan het verzoek gegeven is. Afhankelijk van de complexiteit van het verzoek en van het aantal verzoeken, kan die termijn nog eens met twee maanden worden verlengd. Prison Escape stelt u binnen één maand na ontvangst van het verzoek in kennis van een dergelijke verlenging.

11.5 Wanneer uw verzoeken kennelijk ongegrond of buitensporig zijn, met name vanwege het repetitieve karakter, zal Prison Escape u ofwel een redelijke vergoeding aanrekenen ofwel weigeren gevolg te geven aan het verzoek.

Artikel 12. Recht van bezwaar

U hebt te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Voor zover de verwerking van uw persoonsgegevens plaatsvindt voor direct marketingdoeleinden zal Prison Escape uw verzoek altijd honoreren. Voor verwerkingen voor overige doeleinden geldt dat Prison Escape de verwerking ook zal staken, tenzij zij dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking bestaan die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden of die verband houden met de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.

Artikel 13. Toezichthoudende autoriteit

U heeft het recht om te allen tijde een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, met name in de EU-lidstaat van uw gewone verblijfplaats, werkplaats of van een vermeende inbreuk op de AVG.

Artikel 14. Geautomatiseerde besluitvorming / profilering

We maken geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming of profilering (een geautomatiseerde analyse van uw persoonlijke omstandigheden).

Artikel 15. Overige bepalingen

15.1 Prison Escape is te allen tijde bevoegd uw account zonder kennisgeving te verwijderen. In een dergelijk geval is Prison Escape als gevolg van de beëindiging van het account aan de klant geen vergoeding verschuldigd.

15.2 Prison Escape behoudt zich het recht voor om deze privacyvoorwaarden regelmatig te veranderen. Het is uw verantwoordelijkheid om regelmatig de toepasselijke voorwaarden door te nemen. Deze privacyvoorwaarden werden het laatst gewijzigd en herzien op 6 Juni 2018.

15.3 Indien een bepaling uit deze privacyvoorwaarden in strijd is met de wet wordt deze vervangen door een bepaling van gelijke strekking die de oorspronkelijke bedoeling van de bepaling weergeeft, een en ander voor zover wettelijk toelaatbaar. De overige bepalingen blijven in dat geval ongewijzigd van toepassing.

 Tickets
 Groepen